انجمن علمی دانشجویی مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه
به سایت انجمن علمی مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه خوش آمدید

چالش های فراروی مدیریت آب ایران در توسعه پایدار


چالش های فراروی مدیریت آب ایران در توسعه پایداراكنون بسیاری از مردم كره زمین می دانند كه این سیاره ، وارد دورانی بحرانی شده كه نسبت به دو یا سه قرن پیش مهم تر است و در حقیقت ، زمین از لحاظ زیست بومی نسبت به هزاران سال قبل با تحولات عظیمی مواجه است ، عدم تطابق نیازهای انسان امروزی با امكانات و منابع زمین چالش بزرگ بشر امروزی است كه موجبات نگرانی اندیشمندان را برانگیخته است . از این رو نیروهای خود را بر شكل دهی جوامع متمركز كه ارزش ها ، ترتیبات و اقتصادی های نوینی را كه متناسب با پایداری جهانی است به نمایش گذاشته اند. 
نظریه های مدیریتی كه سال ها پیش بر فرض وفور منابع تدوین شده اند ، امروزه باید بر فرض های محدودیت منابع ساخته شوند. بر این اساس برای همه جهانیان محرز شده است كه حركت جامعه بشری بر اساس توسعه پایدار ، تنها راه تداوم حیات روی كره زمین است . برای تحقق این امر ، باید به نظریه های مدیریتی متناسب با توسعه پایدار به محدودیت منابع طبیعی كه از جمله محورهای اصلی آن محدودیت منابع آب ایران است نظری جدی انداخته شود.
با وجود تلاش های عمده ای كه برای طرح مسایل مربوط به آب در سطح جهان به عمل آمده است، مدیریت واقعی منابع و مصرف آب هنوز به تغییرات قابل ملاحظه ای نیاز دارد. بارش سالانه ۲۵۰ میلی متر در سال به نسبت ۷۵۰ میلی متر میانگین بارش جهانی ، محدویت منابع آب شیرین در ایران ، استحصال غیر استاندارد آب های زیر زمینی ، عدم توانایی مهار اب های سطحی ، افزایش آلودگی منابع آب ناشی از پساب های خانگی ، كشاورزی ، صنعتی و ... و نبود برنامه دراز مدت مدیریت منابع آب ، مسایل و مشكلات ناشی از نارسایی اقتصادی و مالی ، كمبود مراكز تحقیقاتی ، علمی و مطالعاتی آبی و بالاخه عدم وجود بانكهای اطلاعاتی دقیق از المار و لارقام ذخایر ، منابع و مصرف آب را شاید بتوان به عنوان چالش های فرا روی مدیریت منابع آب ایران تلقی كرد.
برای غلبه بر این چالش ها ساختار مدیریتی آب ایران ناگزیر است با توجه به نظریه های مدیریتی جدید و در نظر گرفتن الزامات توسعه پایدار (فنی، زیست محیطی، مالی، اجتماعی و اداری) برنامه های خود را به صورت سیستماتیك ارایه دهد.
توجه سطوح حوزه های مختلف مدیریتی در موفقیت این برنامه ها كاملا موثر است. در حال حاضر به نظر می رسد كه این چالش ها در حوزه های پراكنده مدیریتی كاملا آشكار است از این رو ضروریست كه اندیشمندان علاقه مندان ، موسسات و سازمانها و مدیران ارشد مرتبط با مدیریت آب كشور برای تحقق " توسعه پایدار " و رسیدن به پارادایم " پایدار محوری" در مدیریت منابع آب گامی جدی و اساسی بردارند.
ضرورت انكار ناپذیر توجه به اب به عنوان كلید توسعه پایدار محصول تفكر نظام مدیریتی بشر امروز است. كه در ایران متاسفانه با جدیت به این موضوع توجه نشده است. تمركز و محوریت بحران در مقوله آب در ایران خود بزرگترین عامل به حاشیه رانده شدن مدیریت دراز مدت و برنامه ریزی شده برای مدیریت آب است. اتخاذ سیاست ها و درصدهای توسغعه در مدیریت منابع آب ایران مستلزم توجه به حوزه های مدیریتی مختلف است كه هر كدام از این حوزه ها خود دارای گستردگی و پیچیدگی است كه عزم راسخ و توان بالایی را برای ارایه برنامه های منسجم علمی می طلبد.
امروزه توجه دست اندركاران و مرتبطین با آب برای تحول در این بخش باید معطوف به مطالعه و تحقق ، سیاستگذاری و برنامه ریزی در ۹ حوزه مدیریتی باشد كه به نظر بزرگ ترین چالش های فراروی آب در ایران هستند.
۱) مدیریت تقاضا (مصرف) 
رشد سریع جمعیت و نیاز روز افزونی به منابع و تولیدات ، بخصوص منابع غیر قابل برگشت مانند آب، موجبات توجه مسئولین و دولی ها را به امر برنامه ریزی در كنترل تقاضای مصرف كنندگان را فراهم ساخته است.
حاد بودن میزان سرانه منابع آب در هر كشوری اهمیت توجه به این گرایش از مدیریت را دو چندان كرده است. در حال حاضر منابع آب تجدید پذیر در ایران حدود ۲۱۶۰ متر مكعب است، كه برابر پیش بینی های یونسكو با در نظر گرفتن دو عامل اقلیمی و رشد جمعیت در سال ۲۰۲۵ میلادی سرانه منابع آب تجدید پذیر به حدود ۱۰۰۰ متر مكعب كاهش می یابد و این موضوع خود شرایط سختی را فراروی سیاستگذاران بخش اب در ایران می گذارد.
مدیریت تقاضا در بخش آب ، بجای اینكه بیشتر جهت یافتن یك منبع برآورد ساختن بخشی از نیازهای آب تلاش كند با یافتن توازنی بین منفعت مصرف آب و هزینه های تامین آن را مدنظر قرار می دهد.
در واقع مدیریت تقاضا ( Demand Mana jement ) شیوه های مصرف و ابزارهای موجود برای ارتقای سطوح و الگوهای مصرف آب را مطرح می كند. همچنان كه اقدامات مدیریت تقاضای مدیریت منابع آب را بهبود می بخشد ، سود حاصل از یك بهره برداری معین را نیز افزایش می دهد و منابع مورد نیاز برای به دست آوردن یك سود معین را كاهش می دهد.
مدیریت تقاضا در بخش آب اهداف زیر را دنبال می كند:
▪ تخصیص بهینه آب در بین مصرف كنندگان
▪ جلوگیری از افزایش مصرف كنندگان
▪ افزایش درآمدهای بخش آب
▪ مدیریت خشكسالی
▪ كاهش تلفات و مصارف غیر ضروری
▪ مدیریت آمار و اطلاعات مصرف
▪ كنترل كیفیت آب
▪ توسعه پایدار
به همین خاطر اهمیت چنین رشته ای در بخش آب سیاستگذاری بخش آب را وادار می كند كه به این حوزه مدیریتی توجه بیشتری داشته باشند.
۲) مدیریت محیط زیست و تصفیه :
یكی از محورهای توسعه پایدار از پارادایم " اكوسیستم محوری " است. حامیان توسعه این پارادایم بر این عقیده اند كه به طبیعت نباید فقط به مثابه ابزاری كه نیازهای بشری را ارضا می كند، نگاه كرد. بر هم نزدن چرخه اكوسیستم و حفظ محیط زیست و احترام به حق بهره برداری نسل های آینده از منابع طبیعی از جمله مسایلی است كه در این موضوع قابل بررسی است.
در حال حاضر به طور متوسط ۲۹ میلیارد متر مكعب پساب های كشاورزی، شهری و صنعتی وارد پیكره های ابی كشور می شود. توجه به این آمار كافی است كه مدیران سیاستگذار بخش آب را با چالشی جدی در این زمینه روبه رو سازد. از این رو بهینه سازی وضعیت سامانه های اكولوژیكی، حفظ اكو سیستم، یكپارچگی اكولوژیكی آب زیر زمینی و رودخانه ها و دریاچه ها و مناطق ساحلی و تصفیه فاضلاب های شهری و كشاورزی همه و همه از جمله اقداماتی است كه باید در حوزه فعالیت مدیریت محیط زیست و تصفیه در بخش آب مدنظر قرار گیرد.
نگرش جهانی به موضوع جلوگیری از آلودگی آب های شیرین و حفاظت از محیط زیست موضوع حیاتی قرن اخیر است و مادر مدیریت منابع آب نباید آن را فراموش كنیم.
۳) مدیریت مهارآب
از ۴۲۵ میلیارد متر مكعب آب های ورودی به ایران ۷۰ درصد آن توسط تبخیر و تعرف از دسترس خارج می شود و فقط ۱۳۰ میلیارد متر مكعب آن منابع تجدید شونده است . از این مقدار فقط ۹۰ میلیارد متر مكعب آن قابل استحصال است كه متاسفانه ۶۰ میلیارد آن از منابع زیر زمینی است و ۳۰ میلیارد متر مكعب از این آب استحصال شده از آب های سطحی است كه فقط ۳۳ درصد از كل حجم آب استحصالی را آب های سطحی به خود اختصاص می دهند.
عدم توجه به مسئله آب خوان داری، عدم برنامه ریزی برای مهار سیلاب ها، حكایت از هدر رفتگی درصد قابل توجهی از اب شیرین كشورمان دارد. اهمیت مدیریت مهار اب می تواند در تنظیم روابط بین المللی نیز با سایر كشورها موثر باشد.
البته وزارت نیرو در این زمینه خوشبختانه فعالیت قابل قبولی را انجام داده است و می توان با توجه به شرایط كنونی به اینده نیز امیدوار بود.
۴) مدیریت تحقیق و مطالعات آبی
در حال حاضر در كشور آمار مراكز و موسساتی كه به تحقیقات در زمینه آب می پردازند به بیش از ۷۵ مركز نمی رسد . دستاوردهای همه این مراكز نیز به طور یقین مورد استفاده سیاستگذاران این بخش قرار نمی گیرد. به حاشیه راندن بخش تحقیقات ومطالعات علمی در زمینه اب از نیازهای اساسی این بخش به نظر می رسد. تدارك زمینه های لازم برای جذب نیروی متفكر و اساتید مراكز علمی و اندیمشندان زمینه آب، ارتباط با مراكز علمی جهان ، تبادل اطلاعات و دانش جدید و استفاده از طرح های تحقیقاتی دیگر كشورها می تواند از جمله فعالیت های حوزه مدیریت تحقیق و مطالعات آبی باشد.
۵) مدیریت اقتصادی و منابع مالی آب 
روشن شدن ابعاد مختلف جنبه های مالی مدیریت آب مستلزم مطالعه ، تحقیق و بررسی همه جانبه آن می باشد. تفاوت هزینه های تامین ، انتقال ، تصفیه و توزیع آب ( قیمت تمام شده ) با بازگشت سرمایه در واقع دولت را وادار كرده كه در این زمینه به پرداخت یارانه روی آورد. با وجود این موضوع " مهار هزینه ها " و " پرداخت هزینه ها " به عنوان محورهای قابل توجه در مدیریت اقتصادی ومنابع آب باید در دستور كار سیاستگزاری این بخش قرار گیرد.
سیاست های نرخ گذاری جامع ، انجام مطالعات دقیق مالی برای اجرای طرح های ابی برآورد و آنالیز كردن اعتبارات مالی طرح های آبی ، سرمایه گذاری های دراز مدت در بخش آب ، جلب مشاركت مصرف كنندگان واگذاری بخش هایی از فعالیت ها در بخش خصوصی ، وصول هزینه ها از مصرف كنندگان و تطبیق آثار مسایل اقتصادی و منابع مالی با سایر حوزه ها می تواند از اثرات مدیریتی این حوزه از آب باشد.
۶) مدیریت فناوری و استفاده از آخرین دستاوردهای سخت افزاری 
پارادایم " فن محوری " از پارادایم عمده محیطی توسعه پایداراست كه ریشه های آن به انقلاب صنعتی قرن هفدهم برمی گردد. جهان بینی فن محوری ، جهان بینی غالب عصر حاضر است سیطره آن بر دنیای كارو كسب و به تبع آن بر مدیریت به خوبی قابل تشخیص است. مدیریت بخش آب بدون در نظر گرفتن این پارادایم در برنامه ریزی های خود قطعا با مشكلاتی 
مانند عدم بازدهی مناسب طرح های آبی روبه رو خواهند شد. مدیریت بخش آب نه تنها باید از سخت افزار (مدرنیزاسیون) استفاده نمایند بلكه باید با برنامه ریزی و استفاده از دانش فناوری تفكر ساخت سخت افزار نیز در اختیار گیرد.
۷) مدیریت مشاركت و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی:
مشاركت، درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است كه آنان را برای دستیابی به هدف های گروهی، برمی انگیزد و موجب می گردد كه در مسئولیت شریك شوند و گروه را یاری دهند. خوشبختانه در این زمینه مدیریت بخش آب با فروش و عرضه اوراق مشاركت تلاش در خور توجهی را برای جذب سرمایه های مشاركتی داشته است. واگذاری طرح های بزرگ بخش آب به حیطه خصوصی گامی است كه در این زمینه از طرف مدیریت بخش آب در سال های اخیر برداشته شده است . تداوم این جریان می تواند یكی از چالش های فرآوری بخش آب را برطرف نماید.
۸) مدیریت ارتباطات اطلاع رسانی و آموزش همگانی :
در این بخش توجه به امر اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب در بخش های مختلف خانگی ، صنعت و كشاورزی از جمله دغدغه هایی است كه در حال حاضر اب ایران با آن رویه روست در بخش كشاورزی متاسفانه هم اكنون با ۷۰ درصد پرت اب روبه رو هستیم و بخش خانگی و صنعت ما با مصرف ۴ برابر استانداردهای جهانی روبه روییم. استفاده از رسانه های جمعی به صورت گسترده و شیوه های دیگر اطلاع رسانی از جمله وظایفی اسات كه باید كلیه بخش های مرتبط با صنعت آب بدان توجه ویژه داشته باشند. ارتقا سطح آگاهی مردم به جز با اطلاع رسانی و آموزش همگانی میسر نمی شود.
۹) مدیریت آمار و اطلاعات :
یكی از نقص های كنونی در صنعت آب ایران نبود مركز جامع و كاملی از وضعیت منابع آب ایران است. ضرورت راه اندازی بانك اطلاعاتی كامل از كلیه منابع آبهای سطحی و زیر زمینی به صورت مستمر ، ضرورتی است كه سایر حوزه های مرتبط با مدیریت منابع آب ایران را می تواند تحت تاثیر قرار دهد.
منبع: وزارت نیرو
نوع مطلب : متفرقه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 3 اسفند 1394
یکشنبه 26 آبان 1398 05:21 ب.ظ
N http://cialisles.com/ cialis - frequently le cialis ne marche pas sur moi http://cialisles.com or ed meds online without doctor prescription;
جمعه 24 آبان 1398 06:22 ب.ظ
п»їviagra online http://emmapharmsr.com/ - cheapest viagra online order viagra online <a href="http://emmapharmsr.com/#">viagra online pharmacy</a> viagra online usa
دوشنبه 20 آبان 1398 05:19 ق.ظ
Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out.
Please let me know where you got your theme.
With thanks
دوشنبه 20 آبان 1398 12:08 ق.ظ
trazodone drug class http://trazodoneud.com/ - trazodone withdrawal symptoms trazodone 150 mg <a href="http://trazodoneud.com/#">trazodone insomnia</a> trazodone 100 mg
یکشنبه 19 آبان 1398 07:18 ق.ظ
venta sildenafil cordoba [url=http://viabsbuy.com]cost of viagra[/url] sildenafil ranbaxy apteka buy viagra online sildenafil tablets (viagra) homeopathic sildenafil citrate http://viabsbuy.com cuanto dura el efecto del sildenafil
de 50 mg
شنبه 18 آبان 1398 01:15 ب.ظ
effexor side effects http://venlafaxineeffexorhf.com/ - effexor reviews effexor <a href="http://venlafaxineeffexorhf.com/#">effexor and pregnancy</a> venlafaxine high
چهارشنبه 15 آبان 1398 06:35 ب.ظ
citalopram uses http://citalopramcelexaad.com/ - celexa 10mg does celexa cause weight gain <a href="http://citalopramcelexaad.com/#">citalopram drug class</a> prozac vs celexa
سه شنبه 14 آبان 1398 04:37 ب.ظ
compare tadalafil with sildenafil [url=http://buyscialisrx.com]generic
cialis online[/url] pka of tadalafil cialis no prescription farmacocinetica del tadalafil tadalafil how long last http://buyscialisrx.com/ unterschied vardenafil tadalafil
سه شنبه 14 آبان 1398 01:59 ق.ظ
hydroxyzine pamoate 25 mg http://hydroxyzineataraxth.com/ - atarax anxiety hydroxyzine atarax <a href="http://hydroxyzineataraxth.com/#">atarax anxiety</a> hydroxyzine brand name
دوشنبه 13 آبان 1398 06:47 ق.ظ
once prix du tadalafil en pharmacie au québec [url=http://www.cialisps.com/]generic
cialis for sale[/url] everywhere tadalafil cada 24 horas especially come acquistare tadalafil senza ricetta medica cialis overall comprar tadalafil en granada apart best ways to use tadalafil http://www.cialisps.com/ straight
viagra tadalafil generico
یکشنبه 12 آبان 1398 08:57 ق.ظ
nearby finding [url=http://viatribuy.com/]buy generic cheap viagra
online[/url] roughly user closely spot online viagra primarily proof honest active http://viatribuy.com/ mainly membership
شنبه 11 آبان 1398 08:56 ق.ظ
phd dissertation writing http://dissertationhelpmqa.com/ - dissertation team theses and dissertations <a href="http://dissertationhelpmqa.com/#">dissertation assistance</a> editing dissertations
پنجشنبه 9 آبان 1398 01:18 ب.ظ
customized paper http://writemypaperbuyefp.com/ - best paper writing services online paper writing service <a href="http://writemypaperbuyefp.com/#">buy a paper</a> pay someone to write a paper
پنجشنبه 9 آبان 1398 12:09 ب.ظ
lisinopril hctz 20 12.5 mg http://lisinoprilth.com/ - lisinopril medication lisinopril adverse effects <a href="http://lisinoprilth.com/#">lisinopril alternatives</a> lisinopril recall 2019
پنجشنبه 9 آبان 1398 05:56 ق.ظ
help thesis http://thesiswritinghelprha.com/ - thesis database thesis help free <a href="http://thesiswritinghelprha.com/#">thesis to book</a> writing a thesis
چهارشنبه 8 آبان 1398 02:24 ق.ظ
good thesis writing http://thesiswritinghelprha.com/ - thesis for dummies writing my thesis <a href="http://thesiswritinghelprha.com/#">thesis printing</a> how to write thesis
سه شنبه 7 آبان 1398 07:28 ب.ظ
thuoc roi loan cuong duong tadalafil [url=http://cialisle.com]cialis professional[/url] buy tadalafil mastercard cialis for
sale foro tadalafil 20 mg kegunaan cialis tadalafil http://cialisle.com/ tadalafil e paracetamolo
سه شنبه 7 آبان 1398 09:42 ق.ظ
custom papers http://writemypaperbuyefp.com/ - buying papers online customized writing paper <a href="http://writemypaperbuyefp.com/#">college papers to buy</a> pay to write paper
دوشنبه 6 آبان 1398 09:28 ب.ظ
lisinopril classification http://lisinoprilth.com/ - is lisinopril an ace inhibitor side effects of lisinopril 10 mg <a href="http://lisinoprilth.com/#">lisinopril side effects</a> grapefruit and lisinopril
دوشنبه 6 آبان 1398 06:48 ب.ظ
recently how to convince your doctor you need sildenafil [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]cheap
viagra generic best price[/url] essentially what does it is
to sildenafil as sildenafil is to a green m m
mean wrong red pill blue pill sildenafil generic viagra prices
smooth result of sildenafil quickly what happens when young guy takes sildenafil http://oakley-sunglassesformen.us/ extremely i'm scared to
take sildenafil
چهارشنبه 1 آبان 1398 03:29 ق.ظ
best essay help review http://buyessayhelpqho.com/ - essay help online chat essay on help <a href="http://buyessayhelpqho.com/#">lord of the flies essay help</a> critical essay help
سه شنبه 30 مهر 1398 06:04 ب.ظ
payday loan with prepaid debit card https://paydayloandjs.com/ - how does a payday loan work payday loan companies near me <a href="https://paydayloandjs.com/#">quick payday loan</a> payday loan for bad credit
دوشنبه 29 مهر 1398 09:01 ق.ظ
guaranteed approval unsecured credit cards for bad credit http://badcreditloanshtze.com/ - bad credit mortgage open bank account online no deposit bad credit <a href="http://badcreditloanshtze.com/#">best personal loans for bad credit</a> how to get a loan with bad credit
دوشنبه 29 مهر 1398 05:32 ق.ظ
cash advance america near me http://cashadvancerfdh.com/ - walmart credit card cash advance advance cash <a href="http://cashadvancerfdh.com/#">cash advance fee</a> same day cash advance
یکشنبه 28 مهر 1398 07:12 ب.ظ
unsecured personal loans http://personalloansshyk.com/ - lendingtree personal loans personal loans for veterans <a href="http://personalloansshyk.com/#">personal loans guaranteed instant approval</a> personal loans online approval
یکشنبه 28 مهر 1398 12:53 ق.ظ
payday loans online same day deposit http://paydayloansikdc.com/ - www payday loans payday loans near me no bank account <a href="http://paydayloansikdc.com/#">best online payday loans instant approval</a> easy online payday loans
شنبه 27 مهر 1398 08:55 ب.ظ
cash advance online no credit check http://cashadvanceafc.com/ - cash advance loan cash advance america <a href="http://cashadvanceafc.com/#">cash advance loans</a> amex cash advance
جمعه 26 مهر 1398 08:11 ق.ظ
home loans with bad credit http://badcreditloanshtze.com/ - buy now pay later catalogs for people with bad credit unsecured credit card for bad credit <a href="http://badcreditloanshtze.com/#">bad credit score</a> bad credit student loans
جمعه 26 مهر 1398 04:54 ق.ظ
online cash advance lenders http://cashadvancerfdh.com/ - cash advance american express cash advance usa <a href="http://cashadvancerfdh.com/#">capital one quicksilver cash advance</a> cash advance loans
پنجشنبه 25 مهر 1398 06:38 ب.ظ
personal loans online approval http://personalloansshyk.com/ - personal loans with no credit check small personal loans <a href="http://personalloansshyk.com/#">unsecured personal loans</a> fast personal loans
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
معرفی


انجمن علمی دانشجویی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه با تاسیس محل جدید این دانشکده و پس از وقفه ای کوتاه فعالیت خود را در زمینه هایی مانندبرگزاری کارگاهها و مراسمات مختلف همچنین کمک به دانشجویان این دانشکده در زمینه های علمی و مهارتی و ...اغاز کرد,امید است بتوانیم در وبلاگ فوق گوشه ای از فعالیت های این دوستان را ذکر کنیم.

مدیر سایت: مهسا مهتدی
نویسنده سایت: فرید ابراهیم زاده

نظرسنجی
آیا از وبلاگ راضی هستید؟؟؟؟

آمار بازدید
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو